ન્યૂ યોર્ક: સ્ટ્રાન્ડ પુસ્તકાલયમાં પર 828 ... - Secret World

828 Broadway, New York, NY 10003, Stati Uniti
7 views

Jessica Markle

Description

આ સ્ટ્રાન્ડ પુસ્તકાલયમાં એક સ્વતંત્ર પુસ્તકાલયમાં પર સ્થિત 828 બ્રોડવે, ખૂણે પૂર્વ 12 સ્ટ્રીટ પૂર્વ ગામ પડોશી મેનહટન, ન્યુ યોર્ક સિટી, બે બ્લોકો દક્ષિણ યુનિયન સ્ક્વેર.ઉપરાંત મુખ્ય સ્થાન, સ્ટોર સેન્ટ્રલ પાર્ક કિઓસ્ક પર ખોલવા ફેર હવામાન દિવસ ના ખૂણે ફિફ્થ એવન્યુ અને પૂર્વ 60 સ્ટ્રીટ.કંપનીના સૂત્ર છે "18 માઇલ પુસ્તકો", દર્શાવવામાં તરીકે તેના પર સ્ટીકરો, ટી-શર્ટ, અને અન્ય વેપારી. માં 2016, ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ કહેવાય સ્ટ્રાન્ડ "નિર્વિવાદ રાજા શહેરના સ્વતંત્ર બુકસ્ટોર્સ.આજે, 90 વર્ષીય મેનહટન સંસ્થા વેચાણ નવા અને ઉપયોગ પુસ્તકો ધરાવે નજીક 23 માઇલ મુદ્રિત શબ્દ છે. (તે માપવામાં આવે છે, જે રીતે દ્વારા, દ્વારા બુક સ્પાઇન્સ, બરાબર કેવી રીતે તેઓ બેસી છાજલી પર.)