Biblioteca Marciana (पूर्ण 1564) मध्ये व्ह... - Secret World

Piazza San Marco, 7, 30124 Venezia VE, Italia
10 views

Cristina Larsonn

Description

पहिल्या मजल्यावर प्रवेश लॉबी Biblioteca Marciana (पूर्ण 1564) व्हेनिस मध्ये गाठली आहे एक नाट्यमय आणि richly decorated पायर्या पासून एक बाहेर प्रवेशद्वार मध्यभागी भव्य बाह्य तोंड जुन्या राजवाडा. असल्याने 1596 पेक्षा लहान शिल्पकला संकटांचा संग्रह ठेवलेल्या आहे. पलीकडे वाचन खोली, वेनिस लागणा खोल्या एक आहे. आणि कमाल मर्यादा ला दिवसाची अग्रगण्य कलाकार करून पायही होते. हे मूलतः खोलीत 38 लांब लाकडी lecterns, 16 खाली प्रत्येक बाजूला खोलीत व्यवस्था जसे डेस्क मध्ये एक माध्यमिक शाळा, वर्ग,. ते प्रदर्शित हास्यास्पद खंड बाकी व्हेनिस करून मुख्य Bessarion मध्ये 1472, प्रत्येक खंड सुरक्षित करण्यासाठी डेस्क एक लांब लोखंडी साखळी.