फ्रान्स मध्ये रेशीम कॅथेड्रल धडा लायब्ररी... - Secret World

3 Parvis Notre Dame, 60400 Noyon, Francia
8 views

Julia Hogan

Description

लायब्ररी युद्धे उध्वस्त झाले आणि वयोगटातील संपूर्ण शेकोटीचे नष्ट केले गेले आहेत. आम्ही या जागृत करणारा पुस्तके ओलांडून आला फ्रान्स नाही रेशीम कॅथेड्रल धडा लायब्ररी मध्ये. क्रॉन लवकर 16 व्या शतकातील एक इमारती लाकूड— रचला लायब्ररी एक असामान्य जगण्याची आहे. लाकडी लायब्ररी इमारती कदाचित उशीरा मध्यम वय सामान्य होते, पैसे उपलब्ध झाले तेव्हा जेथे जेथे शक्य ते आग धोका कमी करण्यासाठी दगड किंवा वीट मध्ये पुन्हा तयार होते. येथे तो नुकसान झाले आहे की युद्ध परिणाम आहे, बाइंडिंगची सूची पाहू शकता आणि मागे उघड पृष्ठे स्वतः एम्बेड माध्यमातून उत्कृष्ट एक बॉम्ब पासून प्रकारचा स्फोटक तोफगोळा.