Mafra i Portugal är den längsta klostrens ... - Secret World

Terreiro D. João V, 2640 Mafra, Portogallo
9 views

Hellen Hofmeier

Description

Mafra, i Portugal är 88m (288ft) lång, vilket gör det till det längsta Klosterbiblioteket i världen, smalt slå Admont till titeln. Biblioteket var inrymt i ett kloster i ett kungligt palats och var ursprungligen avsett att förgyllas och ha ett utsmyckat målat tak, i linje med andra bibliotek under perioden, men dess långa och långvariga byggtid innebar att både arkitekturens stil och syftet med biblioteket ändrades under byggandet. Detta är ett av två bibliotek i Portugal som hus kolonier av fladdermöss som lever bakom bokhyllorna och livnär sig på insekter som annars skulle kunna äta böckerna.