Финландын Паттикийн Сүм... - Secret World

92140 Raahe, Finlandia
37 views

Mary Cuomo

Description

Паттикийн сүм 1912 онд байгуулагдсан. Сүм зохион байгуулагдсан юм. Алт нь Христийн Цовдлолт болох сүмийн модон тахилын ширээг бүрсэн бол Тиролиан юм. Сүмийн урд цонх хар тугалга шилэн зураг чимэглэсэн байна, Амилалт, Финланд уран бүтээлч Матти Ламие.