Bidenegg महल मा Fliess... - Secret World

Dorf 237, 6521 Fließ, Austria
119 views

Federica Salomone

Description

Bidenegg महल मा Fliess उल्लेख गरिएको थियो मा पहिलो पटक 1339 AD. यो मा प्राप्त भएको थियो 1546 द्वारा हंस Trautson. यो जटिल थियो पुनर्निर्माण 16 औं सताब्दी मा, र अझै पनि कायम यसको उपस्थिति छ । Bidenegg छ सार्वजनिक गर्न खुला छैन.