France. Kgm... - Secret World

56754 Roes, Germania
21 views

Sharma Kapoor

Description

בורג פיירמונט נבנתה בסוף המאה ה-12 על ידי קונו פון שנבורג. זו הייתה הפעם הראשונה שהוזכרה בדייטים במסמכים מ-1225. Waldbott Basenheim family שיקמה את הטירה בשנת 1712, אך היא נהרסה חלקית במהלך הכיבוש הצרפתי בגאות המאה ה-18 וה-19. השחזור האחרון נעשה בשנת 1912. היום טירת פירמונט פתוחה לציבור.