Dvorac Trace (Treisburg)... - Secret World

Dünnbachtal, 56253 Treis-Karden, Germania
10 views

Raffaella Bellanova

Description

Ruševine dvorca Treis (Treisburg) smještene su na nadmorskoj visini od 70 m na rtu i obrubljene poplavama Flowbacha i Dunnbach koji se spuštaju s Hunsrücka. Točan datum izgradnje je nepoznat. Ovaj dvorac možda je izgrađen u drugoj polovici 11. stoljeća. U današnjem izgledu dominira moćni obnovljeni kvadratni toranj. Osim toga, sačuvani ostaci drugih zgrada okruglog zida.