Κάστρο Treis (Treisburg)... - Secret World

Dünnbachtal, 56253 Treis-Karden, Germania
22 views

Ria Queen

Description

Κάστρο Treis (Treisburg) ερείπια βρίσκεται 70 μέτρα ύψος σε ένα ακρωτήριο και ρέει γύρω από τα ρέματα Flaumbach και Dünnbach, και οι δύο κατεβαίνουν από το Hunsrueck. Η ακριβής ημερομηνία κατασκευής είναι άγνωστη. Αυτό το κάστρο χτίστηκε ίσως στο δεύτερο μισό του 11ου αιώνα. Η σημερινή εμφάνιση κυριαρχείται από τον ισχυρό αναστηλωμένο τετράγωνο πύργο. Επιπρόσθετα, σώζονται υπολείμματα άλλων κτισμάτων του κυκλικού τοίχου.