ရဲတိုက် Treis(Treisburg)... - Secret World

Dünnbachtal, 56253 Treis-Karden, Germania
21 views

Freyan Tata

Description

ရဲတိုက် Treis(Treisburg)ပျက်တည်ရှိပါသည် ၇၀ မီတာအမြင့်အပေါ် promontory နှင့်စီးဖြင့်ဝိုင်းမြစ်ရေ Flaumbach နှင့် Dünnbach၊နှစ်ဦးစလုံးမှဆင်းလာမယ့်လာသောအ Hunsrueck။ နေ့ရက်အတိအကျအဆောက်အဦကိုအမည်မသိဖြစ်ပါသည်။ ဒီရဲတိုက်ကြီးလည်းတည်၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင် ၁၁ ရာစုနှစ်။ ဒီနေ့ရဲ့အသွင်အပြင်ကလွှမ်းမိုးကြီးဌာန-ါ။ ထို့အပြင်၊ရှိပါတယ်ဖြစ်နေဆဲ၏အခြားအဆောက်အပတ်ရထားအမှတ်တရသိမ်းဆည်းထားသည်။