قلعه Treis (Treisburg)... - Secret World

Dünnbachtal, 56253 Treis-Karden, Germania
67 views

Belen Rossi

Description

قلعه Treis (Treisburg) خرابه واقع شده است 70 متر بالا در دماغه است و جریان اطراف توسط جریان Flaumbach و Dünnbach هر دو از پایین آمدن از Hunsrueck. تاریخ دقیق ساختمان ناشناخته است. این قلعه شاید در نیمه دوم قرن 11th ساخته شده بود. ظاهر امروز توسط توانا ترمیم مربع برج تحت سلطه. علاوه بر این ، باقی مانده از ساختمان های دیگر از دیوار دایره ای نگهداری وجود دارد.