แคสเซิล Treis(Treisburg)... - Secret World

Dünnbachtal, 56253 Treis-Karden, Germania
31 views

Cindy Walton

Description

แคสเซิล Treis(Treisburg)ทำลายก็คือหา 70 เอ็มสูงขึ้น promontory และก็ไหลออกมาเองไปรอบๆโดยทั่วลำน้ำ Flaumbach และ Dünnbach ทั้งสองจะลงมาจาก Hunsrueck. ส่วนผสมที่แน่นอนเดทของอาคารคือไม่รู้หนึ่งในพวกเราคิดว่านะ นี่คาสเซิลอาจจะสร้างขึ้นในครั้งที่สองครึ่งหนึ่งของศตวรรษที่ 11. วันนี้เป็นรูปลักษณ์คือ dominated จาลังจากความยิ่งใหญ่ถูกเรียกคืนสแควร์-หอคอย ยิ่งไปกว่านั้นมีซากศพของอาคารอื่นของแบบวงกลมกำแพงคอยดูแลเรื่อ.