ရဲတိုက်ရိုင်း(Wildburg)... - Secret World

56253 Verbandsgemeinde Treis-Karden, Germania
80 views

James Bond

Description

ရဲတိုက်ရိုင်း(Wildburg)မုတောင်ပိုင်းနောက်ကွယ်မှရဲတိုက် Treis။ ဒါဟာအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့ ၁၃ သို့မဟုတ် ၁၄ ရာစု၊ဖြစ်နိုင်အဖြစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏တောင်ဘက်ခြမ်း၏ရဲတိုက် Treis။ အထူးခြားကြီးဌာနနှင့်အလုပ်ကိုက်ရန်အတွက်အသက်ရှင်။ ပြန်ပြီးတော့၊မြောက်အတည်ရှိပြီး၊နီးပါး၊ပျောက်ခဲ့ပြုပြင်ပြီးအသစ်အိမ်ခေါင်မိုး။ ထိုခန်းမကြီးနှင့်အခြား outbuildings စခဲ့တယ်။ အခြားအဆောက်အအုံနှင့်ပတ်ရထားကိုအမှတ်တရပဲပျက်။ Wildburg သည်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှု