Цайз Зэрлэг (Зэрлэг)... - Secret World

56253 Verbandsgemeinde Treis-Karden, Germania
57 views

Claudia Sparano

Description

Цайз Зэрлэг (Зэрлэг) цайз аяллын ард өмнөд оршдог. Энэ нь 13-р буюу 14-р зуунд барьсан, магадгүй цайз модны өмнөд талд хамгаалах гэж. Энэ нь тавин онд сэргээгдсэн, амьдрах тохиромжтой болсон юм. Тэр үед хойд зүгт байрлах, бараг квадрат, донжонаг засварлаж, шинэ дээвэр авав. Их танхим болон бусад барилгуудыг бас дахин барьсан. Бусад барилгууд болон дугуй хана нь ердөө л балгас юм. Байгаль орчны зөвлөх эко-трейд ХХК-д боловсруулав.