قلعه آمیلیا لورن یا قلعه Sierck... - Secret World

Rue du Château, 57480 Sierck-les-Bains, Francia
34 views

Hanna Burton

Description

Château des ducs de Lorraine (قلعه آمیلیا لورن یا قلعه Sierck) ممکن است یک قلعه گالو روم ، اما اولین سند تاریخی از تاریخ قلعه از 1067. با این حال احتمالا هیچ چیز از این قلعه برای اولین بار وجود دارد. این قلعه در حال حاضر توسط اسقف اعظم تریر در قرن 15 ساخته شد. ارتش فرانسه آن را در قرن 17 را فتح و از سال 1661 آن را بخشی از سلطنت فرانسه شد. این قلعه هدف دفاعی خود را از دست داده و آن را در تخریب شد 1673. استحکامات بعد دوباره افزایش یافته بود و از چپ به پوسیدگی چندین بار. در سال 1866 قلعه توسط شهر Sierck له Bains به دست آورد.