Lâu đài của Dukes of Lorraine hoặc Sierck ... - Secret World

Rue du Château, 57480 Sierck-les-Bains, Francia
60 views

Klaira Tanya

Description

Château des đức de Lorraine (lâu Đài của Dukes of Lorraine hoặc Sierck lâu Đài) có thể có được một con gà trống-pháo đài La mã, nhưng đầu tiên tài liệu lịch sử của lâu đài ngày từ 1067. Tuy nhiên, có lẽ là không có gì bên trái của đầu tiên này lâu đài. Hiện tại lâu đài được xây dựng bởi các tổng giám mục của Luxembourg trong thế kỷ 15. Quân đội pháp chinh phục được nó trong thế kỷ 17 và kể từ 1661 nó trở thành một phần của sự cai trị của Pháp. Lâu đài bị mất của nó phòng thủ, mục đích và nó đã bị phá hủy trong 1673. Sau đó công sự là re-tăng cường và trái sâu vài lần. Trong 1866 Château đã được mua bởi những thành phố của Sierck les Bán.