بورگ ارس در الف... - Secret World

Familie Keuthen, 56859 Alf, Germania
53 views

Alessia Drew

Description

بورگ آراس به سایت روم باستان هیل فورت واقع. این اولین بار در ذکر شد 1120, اما احتمالا در اطراف ساخته شده است 936 (تاریخ به سیاه چال انداختن از آن زمان). این قلعه شده است تعداد کامی و اسقف تریر متعلق به. این توسط ارتش فرانسه در اواخر قرن 17 نابود شد و بازسازی در قرن 20. امروز بورگ آراس یک هتل و رستوران است. مراجع: ویکیپدیا