Burg france. kgm ใน Alf... - Secret World

Familie Keuthen, 56859 Alf, Germania
21 views

Radika Shah

Description

Burg france. kgm ยังตำแหน่งไปที่เว็บไซต์ของโบราณโรมันเนินปราการกันดีกว่า มันเป็นครั้งแรกที่พูดถึงอยู่ใน 1120 แต่อาจจะสร้างรอ 936(ในคุกใต้ดินสำหรับวันที่จากช่วงเวลานั้น). ปราสาทถูกเป็นของ Palatine ยอมรับข้อกล่าวหาและบิชอปของ Trier. มันถูกทำลายโดยภาษาฝรั่งเศสกองทัพอยู่ในสายที่ 17 งศตวรรษและสร้างใหม่ในศตวรรษที่ 20 วันนี้ Burg france. kgm คือโรงแรมและร้านอาหาร อ้างอิง: แอพเพล็ตวิกิพีเดีย name