Burg Arras trong Ùng... - Secret World

Familie Keuthen, 56859 Alf, Germania
49 views

Michelle Burns

Description

Burg Arras nằm đến trang web của La mã cổ đại pháo đài đồi. Đó là lần đầu tiên đề cập đến trong 1120, nhưng có lẽ xây dựng xung quanh 936 (ngục tối ngày từ lúc đó). Lâu đài đã được sở hữu bởi Vòm đếm và giám mục của Luxembourg. Nó đã bị phá hủy bởi quân đội pháp ở cuối thế kỷ 17 và xây dựng lại trong thế kỷ 20. Hôm nay Burg Arras là một khách sạn và nhà hàng. Tài liệu tham khảo: Wikipedia