Ehrenburg แคสเซิลอยู่ใน Ehrbach หุบเขา... - Secret World

Klause 2, 6600 Gemeinde Reutte, Austria
26 views

Marina Sil

Description

Ehrenburg คาสเซิลสร้างอยู่บน promontory ใน Ehrbach หุบเขา(Ehrbachtal)เป็น tributary หุบเขาของ Mosel. มันเป็นครั้งนึงเคยเป็นคนคุ้มกันอย่างแน่นหนามากศูนย์กลางของเล็กๆกลับมารุ่งเรืองระหว่าง Mosel และ waters_ world-class. kgm. วันนี้มันเป็นวัฒนธรรมอนุส(Kulturdenkmal)กับความหลากหลายของเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ ที่เก่าแก่ที่สุดยังเก็บรักษาไว้เพื่อนส่วนหนึ่งของคาสเซิลเป็นยังมั่นคงบ้านเป็นสี่เหลี่ยมที่พักอาศัยหอคอย มันคือสงสัยว่าก่อสร้างงานสำหรับนี้ในตอนแรกเล็กๆแคสเซิลของ Staufer เริ่มในครึ่งแรกของคน 12 ศตวรรษ