Ehrenburg Castle in the Ehrbach thung lũng... - Secret World

Klause 2, 6600 Gemeinde Reutte, Austria
34 views

Miriam Cartesio

Description

Ehrenburg lâu Đài được xây dựng trên một mũi ở Ehrbach thung lũng (Ehrbachtal), một nhánh thung lũng của Paris. Nó đã được sử dụng một lần như là tăng cường trung tâm của một triều đại giữa Paris, và Rhine. Ngày nay, đó là một di tích văn hóa (Kulturdenkmal) với một loạt các sự kiện. Lâu đời còn giữ được phần của lâu đài này là những gì còn lại của một nhà ổn định, một hình chữ nhật ở tháp. Nó là giả định mà các công trình xây dựng, đối này lúc đầu lâu đài nhỏ của Staufer, bắt đầu trong nửa đầu của thế kỷ 12.