Дөрөвдүгээр хэв маяг та Дээгүүр Өнгөрөх ба... - Secret World

Klause 2, 6600 Gemeinde Reutte, Austria
61 views

Tanya Cool

Description

Эренбург Кастелыг Моелын салаа болох Эррахбах хөндийд (Эбрахалт) барих нэрийдлээр барьсан. Энэ нь нэг удаа Райн, Мосел хоерын хооронд багахан хааны бэхлэгдсэн төв болсон. Өнөөдөр энэ арга хэмжээ нь янз бүрийн соелын дурсгал юм (соелын). Хамгийн эртний, одоо ч гэсэн энэ шилтгээнд нэг хэсэг нь хадгалагдан үлдсэн тогтвортой байшингийн үлдэгдэл юм, нь тэгш өнцөгт орон сууцны цамхаг. Энэ нь сангийн эхний жижиг шилтгээнд энэ барилгын ажил, 12-р зууны нэгдүгээр хагаст эхэлсэн гэж үзэж байна.