ဂျာမဏီ|ဗိုလ်လုပွဲပုံပြင် Metternich... - Secret World

Moselstraße 2, 56814 Beilstein, Germania
98 views

Radika Shah

Description

ဗိုလ်လုပွဲပုံပြင် Metternich ဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့သည်အတွက်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ၁၂၆၈ အခါကပိုင်ဆိုင်အားဖြင့်ဂျိုဟန်နက်စ်ဗွန် Braunshorn။ ရဲတိုက်ပျက်စီးမခံခဲ့ရဆိုးရွားရွားမီ ၁၆၈၉။ ပြင်သစ်စစ်တပ်ဖျက်ဆီး Metternich ရဲတိုက်ခဲ့ဖူးလုံးဝပြန်လည်တည်ဆော။ ယနေ့ရှိဟိုတယ်နှင့် restauran