जर्मनी | Burg Metternich... - Secret World

Moselstraße 2, 56814 Beilstein, Germania
116 views

Katie De Vito

Description

Burg Metternich उल्लेख गरिएको थियो दस्तावेज मा पहिलो पटक 1268, यो थियो जब स्वामित्व जोहान वन Braunshorn. महल थियो क्षतिग्रस्त नराम्ररी अघि 1689. फ्रान्सेली सेना नष्ट Metternich महल र यो थियो कहिल्यै पूर्ण पुनर्निर्माण. आज एक होटल छ र restauran