ஜெர்மனி | Burg Metternich... - Secret World

Moselstraße 2, 56814 Beilstein, Germania
21 views

Klarissa Richardson

Description

Burg Metternich குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆவணங்கள் முதல் முறையாக 1268 போது, அது சொந்தமான ஜோஹன் வோன் Braunshorn. கோட்டை இருந்தது இல்லை சேதமடைந்த மோசமாக முன் 1689. பிரஞ்சு இராணுவம் அழித்து Metternich கோட்டை மற்றும் அது ஒருபோதும் முழுமையாக rebuilt. இன்று அங்கு ஒரு ஹோட்டல் மற்றும் restauran