Đức | Burg Metternich... - Secret World

Moselstraße 2, 56814 Beilstein, Germania
28 views

Rania Ullman

Description

Burg Metternich đã được đề cập trong tài liệu lần đầu tiên 1268, khi nó đã thuộc sở hữu của Johann von Braunshorn. Lâu đài được không bị hư hỏng nặng khi 1689. Quân đội pháp phá hủy Metternich lâu đài và nó đã không bao giờ xây dựng lại hoàn toàn. Hôm nay có một khách sạn và g