Château Komtal (graf Castle) U Carcassonne... - Secret World

11000 Carcassonne, Francia
45 views

Ranita Birla

Description

Chateau Komtal (graf Castle) je srednjovjekovni dvorac u gradu Carcassonne, najvećem gradu Europe čiji su gradski zidovi još uvijek netaknuti. Dvorac Komtal ima svaki razlog da se zove "Katarski dvorac". Kada je vojska katoličkih križara stigla 1209. godine, prvo su napali Castrum Raymon-Roge Trencavel u Bezieru, a zatim se kretali prema glavnom kaštelu u Carcassonu. Dvorac pravokutnog oblika odvojen je od grada dubokim jarkom i zaštićen je dvama barbicansima. Postoji šest tornjeva zidnih zidova. Dvorac je obnovljen 1853. godine na projektu arhitekta Eugène Violet-le-Duc. Godine 1997.uvršten je na popis UNESCO-ve Svjetske kulturne baštine.