قلعه Comtal (قلعه تعداد) در Carcassonne... - Secret World

11000 Carcassonne, Francia
21 views

Kim Jung

Description

قلعه Comtal (قلعه کنت) یک قلعه قرون وسطی در استناد Carcassonne ، بزرگترین شهرستان در اروپا با دیوارهای شهرستان خود را هنوز هم دست نخورده است. قلعه Comtal ادعای قوی به نام 'قلعه Cathar' است. هنگامی که ارتش صلیبی کاتولیک در 1209 وارد آنها برای اولین بار castrum ریموند راجر Trencavel در Bèziers حمله کردند و پس از آن به دژ اصلی خود را در Carcassonne نقل مکان کرد. این قلعه با شکل مستطیل شکل از شهرستان توسط یک خندق عمیق از هم جدا و دفاع توسط دو barbicans. شش برج دیوار پرده وجود دارد. این قلعه در بازسازی شد 1853 توسط معمار یوجین بنفش-لو-دوک. آن را به لیست یونسکو از سایت های میراث جهانی در اضافه شد 1997.