நாட்டுப்புற வீடு Comtal (Count ' s Castle)... - Secret World

11000 Carcassonne, Francia
22 views

Meetale Shah

Description

நாட்டுப்புற வீடு Comtal (Count ' s Castle) ஒரு இடைக்கால கோட்டைக்கு உள்ள Cité of Carcassonne, பெரிய நகரம், ஐரோப்பா, அதன் நகரம் சுவர்கள் இன்னும் அப்படியே. நாட்டுப்புற வீடு Comtal ஒரு வலுவான இருக்க உரிமை உள்ளது என்று ஒரு 'Cathar கோட்டை'. போது கத்தோலிக்க சிலுவைப்போர் இராணுவம் வந்து 1209 அவர்கள் முதல் தாக்கினர் ரேமண்ட்-ரோஜர் Trencavel தான் castrum மணிக்கு Bèziers பின்னர் நகர்ந்தார் அவரது முக்கிய கோட்டையாக மணிக்கு Carcassonne. கோட்டைக்கு கொண்டு செவ்வக வடிவில் இருந்து பிரிக்கப்பட்ட நகரம் மூலம் ஒரு ஆழமான பள்ளத்தில் ஆதரித்து இரண்டு barbicans. உள்ளன ஆறு கோபுரங்கள் கட்டுப்படுத்துவீர்கள் சுவர்கள். கோட்டை மீட்கப்பட்டன 1853 மூலம் கட்டிட Eugène Viollet-le-Duc. அது சேர்க்கப்பட்டது யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய பட்டியலில் தளங்கள் 1997.