شاتو دان نت... - Secret World

12850 Onet-le-Château, Francia
47 views

Karen Saldana

Description

شتو d'onet در ساخته شده بود 1518-1519 برای شلیک توپ از Rodez, که آن را به عنوان اقامتگاه تابستانی استفاده. تاریخ قلعه اصلی قدمت آن به قرن 13th. مبلمان از قلعه در طول انقلاب فرانسه در کشف و ضبط شد 1792.