Château d 'Onet... - Secret World

12850 Onet-le-Château, Francia
40 views

Maya Kim

Description

Château d 'Onet นถูกสร้างขึ้นใน 1518-1519 สำหรับ canons ของ france. kgm ใครเคยใช้มันเป็นฤดูร้อนบ้านหลังนี้ ประวัติศาสตร์ของดั้งเดิมแคสเซิลองวันกลับไปวันที่ 13 ศตวรรษ ขนเฟอร์นิเจอร์ของคาสเซิลถูกยยึดไประหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศษอยู่ใน 1792.