شاتو د سنت زحل... - Secret World

48500, Saint-Saturnin, Francia
18 views

Paula Thompson

Description

Château De Saint-Saturnin از سه برج دور و یک برج یک مربع تشکیل شده است. قدیمی ترین رکورد مربوط به تاج در قرن 13th است. این قلعه در قرن 17 گسترش یافت, اما به تدریج پس از انقلاب فرانسه رها.