Château de Saint-Saturnin... - Secret World

48500, Saint-Saturnin, Francia
41 views

Belen Rossi

Description

Château de Saint-Saturnin gồm có ba vòng tháp và một trong những hình vuông tháp. Lâu đời nhất là hồ sơ liên quan đến chiếc vương Miện trong thế kỷ 13. Lâu đài đã được mở rộng trong thế kỷ 17, nhưng dần dần bị bỏ rơi sau cuộc cách Mạng pháp.