Château de Boissières... - Secret World

Château de Boissières, 30114 Boissières, Francia
17 views

Laiqa Bormann

Description

Château de Boissières byl postaven kolem roku 1577.První budova dvanáctého století se skládá pouze z vysoké čtyřúhelníkové věže, severovýchodně, bez základů, s výhledem na příkop napájený Cheranem. Třinácté a čtrnácté století, druhá čtvercová věž o třech patrech, je připojena k první, mezi kterou je postavena točitá věž se schodištěm. Čtrnáctého a patnáctého století, plný dům, všichni se stává opevněný dům, na obdélníkovém půdorysu, s alespoň jedním round tower byl později proměnil pec na chleba. Materiály jsou modré pískovce Craon, skvrnitá a břidlice. Postupné otvory a konstrukce vysokého komína do domu změnily části stěn. Hrad byl obsazen několik let Angličany během sto let války. Obnoven v roce 1362 smlouvou z Brétigny, to je pak pro vojenské rodiny k revoluci. Tento zámek je soukromým majetkem