చెటేవు డి Boissières... - Secret World

Château de Boissières, 30114 Boissières, Francia
30 views

Cindy Walton

Description

చెటేవు డి Boissières నిర్మించారు. చుట్టూ 1577.మొదటి భవనం యొక్క పన్నెండవ శతాబ్దం కలిగి మాత్రమే ఒక అధిక రుగా టవర్, ఈశాన్య లేకుండా, పునాది, పట్టించుకోవట్లేదని ఒక కందకం ఫెడ్ by Cheran. పదమూడవ మరియు పదునాల్గవ శతాబ్దాల, రెండవ చదరపు టవర్ యొక్క మూడు అంతస్తులు, ఉంది జత మొదటి మధ్య నిర్మించబడింది, ఇది ఒక మురి మెట్ల ఆయుధములను. మాక్ మరియు పదిహేనవ శతాబ్దం, ఒక పూర్తి హౌస్ అన్ని అవుతుంది ఒక బలవర్థకమైన హౌస్, ఒక దీర్ఘచతురస్రాకార ప్రణాళిక, తో కనీసం ఒక రౌండ్ టవర్ తరువాత మారిన బ్రెడ్ లోకి పొయ్యి. పదార్థాలు నీలం ఇసుకరాయి Craon, the Speckled మరియు పొట్టు. వరుస ఓపెనింగ్ మరియు హౌస్ లోకి అధిక చిమ్నీ నిర్మాణం గోడలు విభాగాలు మార్చబడింది. కోట ఆక్రమించి కొన్ని సంవత్సరాల ద్వారా తెలుగు సమయంలో వంద సంవత్సరాల యుద్ధం. పునరుద్ధరించబడింది. 1362 ఒప్పందం Brétigny, అది అప్పుడు సైనిక కుటుంబాలు విప్లవం. ఈ కోట ప్రైవేట్ ఆస్తి ఉంది