Château de Boissières... - Secret World

Château de Boissières, 30114 Boissières, Francia
40 views

Marika kissinger

Description

שאטו דה בוסייה נבנה בסביבות 1577.הבניין הראשון של המאה ה-12 מורכב רק ממגדל מרובע גבוה, צפון-מזרח, ללא יסודות, המשקיף על תעלה הניזונה משרן. המאות ה-13 וה-14, מגדל מרובע שני של שלוש קומות, מצורף לצריח הראשון שביניהם נבנה מדרגות לולייניות. המאות ה-14 וה-15, בית מלא הופך לבית מבוצר, על תוכנית מלבנית, עם לפחות מגדל אחד עגול הפך מאוחר יותר לתנור לחם. החומרים הם אבן חול כחולה, המנוקדת והצפחה. פתחים רצופים והבנייה של ארובה גבוהה לתוך הבית שינו חלקים של קירות. הטירה נכבשה מספר שנים על ידי האנגלים במהלך מלחמת מאה השנים. שוחזר בשנת 1362 הסכם ברטיני, אז זה למשפחות צבאיות למהפכה. הטירה הזאת היא רכוש פרטי.