చెటేవు డి Beaucaire - మధ్యయుగ కోట లాంగ్వేడ... - Secret World

Place Raimond VII, 30300 Beaucaire, Francia
44 views

Mia Sharif

Description

The చెటేవు డి Beaucaire ఒక భగ్నం కోట కమ్యూన్ యొక్క Beaucaire. 12 వ మరియు 16 వ శతాబ్దాల నుండి ఇప్పటికే నిర్మాణాలు తేదీ, మధ్య యుగాలలో వివిధ సమయాల్లో నుండి ఇతర అంశాలతో. మొదటి built in the 11th century, కోట డౌన్ నలిగిపోయే జరిగినది మీద Richelieu ' s orders. ఇది ఒక గోడ ద్వారా రక్షణ ఉపయోగిస్తారు, ఇది ట్రేస్ ఇప్పటికీ అనుసరించదగిన.ఇది అన్ని లక్షణాలు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నప్పటికీ, కలిగి. ఇది ఒక వింత polygonal టవర్ నిలిచే ఒక రాతి పెంచడంలో, the façades అధిగమించి పరిపూర్ణ డ్రాప్, మరియు జరిమానా రౌండ్ మూలలో టవర్. ఒకసారి లోపల, గోడలు, ఒక మెట్ల దారితీస్తుంది ఒక చిన్న రోమనెస్క్ చాపెల్ తో ఒక మనోహరమైన, చెక్కిన tympanum, మరియు అప్పుడు మూసీ అగస్టే Jacquet. మ్యూజియం ప్రాంతం యొక్క పురాతత్వ శాస్త్రం ప్రదర్శిస్తుంది (కంటే ఎక్కువ 40,000 సంవత్సరాల నాటి) మరియు ప్రముఖ కళలు మరియు సంప్రదాయాలు. ఐసోటోపులు: వికీపీడియా