မိုဒို Sommières... - Secret World

11 Chemin du Château Fort, 30250 Sommières, Francia
24 views

Monica Pataky

Description

မိုဒို Sommières ပီးခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်အတွက် ၁၀ သို့မဟုတ် ၁၁ ရာစုက Bermond ရိယာမိသားစု။ ရဲတိုက်၏နှစ်ခုတာဝါတိုင်:Bermonde နှင့် Montlaur၊နောက်ကျောမှတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့ ၁၃ ရာစု။ သာ Bermonde မျှော်စင်သည်၊Montlaur မျှော်စင်ကြီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပျက်ကာလအတွင်းဖုတ်ကောင်မြို့မှာ ၁၅၇၃ ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဖြို။