شاتو د ساميرز... - Secret World

11 Chemin du Château Fort, 30250 Sommières, Francia
26 views

Sharma Kapoor

Description

Château de Sommières احتمالا در قرن 10th یا 11th توسط خانواده نجیب bermond ساخته شده است. این قلعه شامل دو برج: برموند و مونتلاور, دوستیابی به قرن 13th. فقط برج برموند دست نخورده است, برج مونتلاور تا حدی در طول محاصره از شهرستان در نابود شد 1573 و بعد از تخریب.