Château de Sommières... - Secret World

11 Chemin du Château Fort, 30250 Sommières, Francia
36 views

Roberta Agnelli

Description

Château de Sommières có lẽ đã xây dựng trong 10 hay 11 thế kỷ bởi những Bermond gia đình quý tộc. Lâu đài bao gồm hai tháp: Bermonde và Montlaur, hẹn hò trở lại với thế kỷ thứ 13. Chỉ Bermonde tháp là nguyên vẹn, Montlaur tháp đã phá hủy một phần trong cuộc bao vây thành phố trong 1573 và sau đó phá hủy.