Château de Corbère... - Secret World

22 Le Château, 66130 Corbère, Francia
40 views

Marika kissinger

Description

Château de Corber prvi put se spominje 1241. godine, ali je izgrađen već u 12. stoljeću. Proširena je i rekonstruirana u 13.i 14. stoljeću. U 19. stoljeću došlo je do pada prije nego što je potpuno opljačkano. Danas je dvorac obnovljen i nalazi se u privatnom vlasništvu.