Château de Corbère... - Secret World

22 Le Château, 66130 Corbère, Francia
130 views

Gaia Trey

Description

Château de Corbère पहिलो थियो उल्लेख 1241, तर यो निर्माण भएको थियो, पहिले नै 12 औं शताब्दी. It was enlarged र remodelled मा 13 र 14 औं शताब्दीपछि. 19 औं शताब्दीमा यो जीर्णता फसे अघि थिए पूर्ण looted. आज यो महल पुनःस्थापित छ र निजी स्वामित्व छ ।