Château de Corbère... - Secret World

22 Le Château, 66130 Corbère, Francia
17 views

Ranja Bafna

Description

Château de Corbère đã 1241, nhưng nó được xây dựng, đã có trong thế kỷ 12. Nó đã được mở rộng và tu sửa trong thế kỷ 13 và 14. Trong thế kỷ 19, nó rơi vào hư hỏng trước khi đã hoàn toàn bị cướp. Hôm nay lâu đài được phục hồi và sở hữu tư nhân.