Château de Florac... - Secret World

6B Place du Palais, 48400 Florac, Francia
15 views

Zoe Stewart

Description

Château de Florac đã được xây dựng vào thế kỷ 13 và sau đó xây dựng lại trong thế kỷ 17. Nó thuộc về ban đầu để tạo phòng của Anduze và qua một số phong kiến gia đình. Lâu đài đã hoàn toàn xây dựng lại trong 1652 sau khi chiến Tranh. Trong cuộc cách Mạng pháp, những lâu đài đã trở thành một 'muối gác' để lưu trữ muối. Sau đó nó được dùng như một nhà tù ở thế kỷ 19. Kể từ năm 1976, lâu đài đã có trụ sở của Cévennes công Viên Quốc gia, người đã phục hồi nó. Mặt đất và đầu tiên sàn nhà một cuộc triển lãm vào công Viên Quốc gia (phong cảnh, thực vật, động vật và các hoạt động có kết nối với các công viên). Trung tâm thông tin có chi tiết của leo núi, hướng dẫn du lịch, chỗ ở và écomusées (ngoài) trong công viên. Tài liệu tham khảo: Wikipedia