Château du Colombier... - Secret World

Mondalazac, 12330 Salles-la-Source, Francia
168 views

Carla Martini

Description

वर्ग टावर सबैभन्दा पुरानो भाग Château du Colombier तर सही मिति को निर्माण अज्ञात छ । It was enlarged समयमा 13 र 14 औं शताब्दीपछि. मा 2001-2002, को उद्घाटन को हल Frescos पूरा भ्रमण chateau र अनुमति अनुभव गर्न आगंतुकों को शोधन यसको Renaissance सजावट (XVI शताब्दीका)