Château du Colombier... - Secret World

Mondalazac, 12330 Salles-la-Source, Francia
33 views

Floriana Spadaro

Description

Tháp vuông là phần cũ nhất của Château du Colombier nhưng ngày chính xác của xây dựng là không biết. Nó đã được mở rộng trong thế kỷ 13 và 14. Ở năm 2001-2002, mở của Trường của những bức bích họa hoàn thành chuyến tham quan của lâu đài và cho phép thử nghiệm sự tinh tế của phục Hưng của nó trang trí (THẾ kỷ)