Château du Colombier... - Secret World

Mondalazac, 12330 Salles-la-Source, Francia
26 views

Evangeline Polley

Description

המגדל המרובע הוא החלק העתיק ביותר של שאטו דה קולומבייה, אך תאריך הבנייה המדויק אינו ידוע. הוא הורחב במאות ה-13 וה-14. בשנים 2001-2002, פתיחת היכל הפרסקוס השלימה את הסיור בטירה ואיפשרה למבקרים לחוות את עיטור הרנסאנס (המאה ה-16).)