Château de Puissalicon... - Secret World

1 Rue du Château, 34480 Puissalicon, Francia
15 views

Ranita Birla

Description

Dvorac De Puissalicon izgrađen je u 11. stoljeću. Dvije impozantne kule uzdižu se iznad tamnice koja je sada u ruševinama. Dvorac je u privatnom vlasništvu, ali se može djelomično posjetiti tijekom dana baštine u rujnu.