Château de Puissalicon... - Secret World

1 Rue du Château, 34480 Puissalicon, Francia
26 views

Lauren Holt

Description

Château de Puissalicon byl postaven v 11.století. Dvě impozantní věže leží nad žalářem, který je nyní v troskách. Zámek je v soukromém vlastnictví, ale lze jej navštívit částečně během dnů dědictví v září.