Шато де Puissalicon... - Secret World

1 Rue du Château, 34480 Puissalicon, Francia
17 views

Anna Luzhina

Description

Замъкът де Пюисаликон е построен през 11 век. Две внушителни кули се издигат над тъмницата, която сега е в руини. Замъкът е частна собственост, но може да бъде частично посетен по време на дните на наследството през септември.